image
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Dotace - archiv > Dotace EU 2008

Dotace EU – I malá obec může získat evropské peníze

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : 

Evropa investuje do venkovských oblastí“. 

26. září 2007 se zúčastnila starostka obce, paní Marie Stará semináře, pořádaného Českou spořitelnou, a.s. Zástupci obcí do 500 obyvatel zde byli seznámeni s možnostmi využití čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

V té době již Obec Klešice měla připravený projekt rekonstrukce zakoupeného, původně bytového domu (bývalý statek Salfických) na víceúčelové zařízení. Záměr byl již ve fázi podané žádosti o stavební povolení a vypsaného výběrového řízení na realizaci. Cílem akce bylo vybudovat v obci víceúčelové zařízení, v němž by se mohli scházet obyvatelé obce všech věkových kategorií za účelem provozování různých volnočasových aktivit (sport, zájmová činnost, výstavy, vzdělávání - besedy atp.). Projekt počítal rovněž s umístěním knihovny včetně přístupu na Internet a v neposlední řadě bylo dalším cílem nabídnout po dokončení svým občanům také slušné a důstojné podmínky pro vyřizování úředních i osobních záležitostí. Takovéto prostory v obci citelně chybí.

Starostka ihned  na semináři konzultovala se zástupci přítomných institucí možnost využití této šance pro Obec Klešice. Náš projekt odpovídal jednomu z programů podpory pro rozvoj venkova (dále PRV) – programu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále EZFRV*), vypsaných EU právě pro obce do 500 obyvatel – programu „OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY“ ( v číselné identifikaci jednotlivých programů označeno III.2.1.2.).

Jediným, ale dosti závažným problémem bylo zpracování a podání žádosti nejpozději do 30.11.2007 (ale i zde platilo, čím dříve, tím lépe). Času tedy nebylo nazbyt.

Záležitostí se neprodleně zabývalo zastupitelstvo obce dne 1. října 2007 a po podrobné informaci starostky schválilo zpracování a podání žádosti o dotaci z evropských prostředků. Protože jsme neměli žádné zkušenosti s podáváním žádostí o dotace z EU, zastupitelé schválili zadání zpracování projektu žádosti. Akce musela být poměrně rychlá a byla také dosti náročná časově i zpracováním potřebných podkladů pro nutnou součinnost obce jako žadatele a zpracovatele žádosti. Vše se podařilo stihnout a 9. listopadu 2007 byla žádost odevzdána. Následovalo čekání, jak vše dopadne – a jakým způsobem vlastně budeme projekt financovat. Bude to úvěr nebo dotační prostředky?

V té době již akce běžela na „plné obrátky“, dům se začínal rýsovat, a zatím jsme vše financovali z vlastních zdrojů, kterých již nebylo nazbyt.

Výběr podpořených projektů byl zveřejněn na stránkách SZIF dne 27. března 2008.

Výsledek pro Klešice byl nádherný – naše žádost z PRV, EZFRV byla mezi vybranými a podpořenými projekty. Z přiznané dotace hradí 75% prostředků EU a 25% prostředků jde z národních zdrojů. Přesná částka bude jasná až po dokončení akce, jisté je to, že se jedná o částku, převyšující 200.000 €.

Jsme si však vědomi, že tím vlastně začala další obrovská práce – vše zvládnout „papírově“ a vyhovět všem podmínkám, předpisům a požadavkům s evropskou dotací spojených. Jistotu získání finančních prostředků ve výši 90 % nákladů budeme mít až po předložení všech potřebných dokladů, dokumentů, po dokladování celkového vyúčtování – po celkovém "zadministrování" akce a vlastně po pěti letech kontrolních dohlídek a monitoringu.

Takže – jak říkám – po krásném „A“ (schválení dotace) následuje náročné „B“ (dokladování, průběžné a konečné vyúčtování) a rovněž velmi náročné „C“ – kontroly zástupců nejrůznějších orgánů – SZIF, MZe,  Evropské komise, Certifikačního orgánu, FÚ i zmocněnci Evropského účetního dvora. A teprve – budeme-li mít vše v pořádku, budeme si snad moci oddychnout. Lhůta vázanosti na projekt je 5 let od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace (18.04.2008).

Marie Stará, starostka obce

* EZFRV = Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Odkaz na stránky Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova : http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_cs.htm

FOTOGRAFIE :

Původní stav   Prosinec 2007   Leden 2008   Únor 2008   Březen 2008  

Duben 2008   Květen 2008   Červen 2008