image
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vážení občané, pokud nenajdete v příslušné záložce hledaný aktuální dokument, povinný ke zveřejnění, ve složce „Úřední deska“ zůstávají i po termínu zveřejnění (archiv).                    Děkujeme za pochopení

Místní vyhlášky, jiné dokumenty

Rok 2023

Název dokumentu Účinnost Zrušeno

Obecně závazná vyhláška obce Klešice o místním poplatku ze psů

Oznámení o vyhlášení právního předpisuOznámení o opravě účinnosti právního předpisu

01.01.2024   

Obecně závazná vyhláška obce Klešice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Oznámení o vyhlášení právního předpisuOznámení o opravě účinnosti právního předpisu

01.01.2024  

Rok 2022

Název dokumentu Účinnost Zrušeno

Obecně závazná vyhláška obce Klešice č.01/2022, zrušovací

MV - Oznámení o vyhlášení právního předpisu

12.07.2022  

Rok 2021

Název dokumentu Účinnost Zrušeno
Obecně závazná vyhláška obce Klešice č. 01/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2022  

Rok 2018

Název dokumentu - jiný dokument Účinnost Zrušeno
Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Klešice 03.05.2018  

Rok 2009

Název vyhlášky - nařízení

Účinnost Zrušeno
Nařízení č. 1/2009 obce Klešice o plánu zimní údržby místních komunikací 01.11.2009  

Rok 2008

Název vyhlášky - jiný dokument

Účinnost

Zrušeno

Kanalizační řád obce Klešice

11.08.2008

 

Rok 2007

Název vyhlášky

Účinnost

Zrušeno

OZV obce Klešice č. 01/2007 - Požární řád 22.08.2007  

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení zastupitelstva

Jednací řád 2022-2026

Rok 2024

Usnesení z 14. veřejného jednání zastupitelstva obce 26.06.2024
Usnesení z 13. veřejného jednání zastupitelstva obce 10.04.2024
 Usnesení z 12. veřejného jednání zastupitelstva obce 28.02.2024
   

Rok 2022 - 2023

Usnesení z 11. veřejného jednání zastupitelstva obce 13.12.2023
Usnesení z 10. veřejného jednání zastupitelstva obce 25.10.2023
Usnesení z 09. veřejného zasedání zastupitelstva obce 13.09.2023
Usnesení z 08. veřejného zasedání zastupitelstva obce 24.07.2023
Usnesení z 07. veřejného zasedání zastupitelstva obce 12.06.2023
Usnesení z 06. veřejného jednání zastupitelstva obce 22.05.2023
Usnesení z 05. veřejného jednání zastupitelstva obce 05.04.2023
Usnesení z 04. veřejného jednání zastupitelstva obce 22.02.2023
Usnesení z 03. veřejného jednání zastupitelstva obce  14.12.2022
Usnesení z 02. veřejného jednání zastupitelstva obce  23.11.2022
Usnesení z ustavujícího jednání zastupitelstva obce  18.10.2022

Rok 2022

Usnesení z 27. veřejného jednání zastupitelstva obce 03.08.2022
Usnesení z 26. veřejného jednání zastupitelstva obce 15.06.2022
Usnesení z 25. veřejného jednání zastupitelstva obce 11.04.2022
Usnesení z 24. veřejného jednání zastupitelstva obce 23.02.2022

Rok 2021

Usnesení z 23. veřejného jednání zastupitelstva obce  22.12.2021
Usnesení z 22. veřejného jednání zastupitelstva obce  24.11.2021
Usnesení z 21. veřejného jednání zastupitelstva obce 15.09.2021
Usnesení z 20. veřejného jednání zastupitelstva obce 04.08.2021
Usnesení z 19. veřejného jednání zastupitelstva obce 31.05.2021
Usnesení z 18. veřejného jednání zastupitelstva obce 15.03.2021
Usnesení z 17. veřejného jednání zastupitelstva obce 24.02.2021

Rok 2020

Usnesení z 16. veřejného jednání zastupitelstva obce 16.12.2020
Usnesení z 15. veřejného jednání zastupitelstva obce  18.11.2020
Usnesení z 14. veřejného jednání zastupitelstva obce 26.08.2020
Usnesení z 13. veřejného jednání zastupitelstva obce 29.06.2020
Usnesení z 12. veřejného jednání zastupitelstva obce 18.05.2020
Usnesení z 11. veřejného jednání zastupitelstva obce 02.03.2020

Rok 2019

Usnesení z 10. veřejného jednání zastupitelstva obce 16.12.2019
Usnesení z 9. veřejného jednání zastupitelstva obce 18.11.2019
Usnesení z 8. veřejného jednání zastupitelstva obce 09.09.2019
Usnesení ze 7. veřejného jednání zastupitelstva obce 17.07.2019
Usnesení z 6. veřejného jednání zastupitelstva obce 10.06.2019
Usnesení z 5. veřejného jednání zastupitelstva obce 15.04.2019
Usnesení ze 4. veřejného jednání zastupitelstva obce 11.03.2019
Usnesení z 3. veřejného jednání zastupitelstva obce 24.01.2019

Rok 2018 - nové ZO 

 
Usnesení z 2. veřejného jednání zastupitelstva obce 17.12.2018
Usnesení z ustavujícího jednání zastupitelstva obce 31.10.2018

Rok 2018

Usneseni z 28. veřejného jednání zastupitelstva obce 26.09.2018
Usneseni z 27. veřejného jednání zastupitelstva obce 20.06.2018
Usneseni z 26. veřejného jednání zastupitelstva obce 06.06.2018
Usnesení z 25. veřejného jednání zastupitelstva obce 11.04.2018
Usnesení z 24. veřejného jednání zastupitelstva obce 28.02.2018