image
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Klešice

2. Důvod a způsob založení

Obec Klešice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec byla zřízena dle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Klešice
  Klešice 101
  538 03 p. Heřmanův Městec

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Klešice
  Klešice 101
  538 03 p. Heřmanův Městec

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 469 696 499
  mobilní telefon:

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.klesice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad Klešice
  Klešice 101
  538 03 p. Heřmanův Městec

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: *USB flash disk*

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  starostka@klesice.cz
  mistostarosta@klesice.cz
  klesice@centrum.cz

 • 4.8 Datová schránka

  gzpbsxb

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1217096319/0800

6. IČ

15054195

7. DIČ

CZ15054195, obec je plátcem DPD

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Poskytnuté informace:

Rok 2022

 
Poskytnuti informace 01-2022 07.01.2022
Rok 2019   
Poskytnuti informace č. 01/2019 21.08.2019
Rok 2018   
Poskytnuti informace č. 01/2018 20.06.2018

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: