Vítáme Vás na stránkách obce Klešice
Obec Klešice

Vyhledat v textu

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

 

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  středa - 18:00 - 20:00 hod.

 2. Telefonické podání: pevná linka - 469 696 499
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu epodatelna@klesice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Klešice, Klešice 101, 538 03 p. Heřmanův Městec

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

středa - 18:00 - 20:00 hod.

Telefonické podání: pevná linka - 469 696 499
Poštou na adresu Obecní úřad Klešice, Klešice 101, 538 03 p. Heřmanův Městec
Elektronicky na e-mail: epodatelna@klesice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: gzpbsxb
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost je žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřad
 • Poštou na adresu Obecní úřad Klešice, Klešice 101, 538 03 p. Heřmanův Městec
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

Formuláře

Výroční zprávy o poskytování informací

Poskytnuté informace 

Rok 2019   
   
Poskytnuti informace č. 01/2019 21.08.2019
   
 Rok 2018   
Poskytnuti informace č. 01/2018 20.06.2018

 

Rok 2017 

Datum 
Poskytnuti informace č. 07/2017 01.11.2017
Poskytnutí informace č. 06/2017 19.08.2017
Poskytnutí informace č. 05/2017 21.07.2017
Poskytnutí informace č. 04/2017  14.07.2017
Poskytnutí informace č. 03/2017 22.06.2017
Poskytnutí informace č. 02/2017 27.03.2017 
Poskytnutí informace č. 01/2017 28.02.2017 
 Rok 2016   
 Poskytnutí informace "Investiční akce 2016" 12.02.2016
Rok 2015   

Poskytnutí informace-užívání právního informačního systému

09.06.2015

Poskytnutí informace k "Investiční akce v roce 2015"                                     

26.01.2015

Rok 2013

 

Poskytnutí informace k "Investiční akce v roce 2014"

26.12.2013

Poskytnutí informace k akci "Kanalizace Klešice"

26.03.2013

Poskytnutí informace k "Investiční akce obce v roce 2013"

12.02.2013