image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů

Spolek dobrovolných hasičů pracuje v obci od roku 1886 do současnosti, vždy byl a je kromě svého základního poslání i největším organizátorem kulturního dění v obci.

Právo užívat znak a prapor obdrželi hasiči obce dne 12. května 2001 u příležitosti 115. výročí založení SDH.

Hasiči Klešice na Facebooku

Fotogalerie v Událostech a akcích

Fotogalerie hasičů

Znak - Klešice

Sbor dobrovolných hasičů pořádá pravidelně:

  • Haciči Klešicehasičský ples (leden)
  • dětský karneval (leden)
  • okrskovou soutěž hasičských družstev v požárním sportu (květen)
  • den dětí na začátku letních prázdnin (někdy i na konci)
  • letní tábor pro mladé hasiče (o prázdninách)
  • posvícenskou zábavu (první listopadová sobota)
  • diskotéky pro děti, společenské večery, zábavy (nárazově)

Haciči Klešice

Haciči KlešiceSDH pořádal také pravidelně „Staročeskou“ krojovanou pomlázku s hudbou. Škoda, že poslední byla v roce 1995. Tančilo se v každém domě.

 

 

 

Hasiči a staročeská krojovaná pomlázka 1995

SDH KLEŠICE - MUŽI, SOUTĚŽE – rok 2002 - účast a umístění:

KLEŠICE Okrsková soutěž hasičů - „O pohár starostky obce“
Datum a místo konání : 8.5 . 2002 obecní pozemek mezi Klešicemi a Náklí
Umístění: 2 místo POHÁR

HEŘMANŮV MĚSTEC Okrsková soutěž hasičů – „O pohár starosty města“
Datum a místo konání : květen 2002 v místní Bažantnici
Umístění: 17 místo

OTRADOV II. Kolo soutěže SH ČMS okresu Chrudim v požárním sportu – 2002
Datum a místo konání : 22.6. 2002 na místním stadionu
Soutěžní disciplíny: - štafeta 4x100 m
- běh na 100 m
- požární útok
Celkové umístění: 7 místo

STARÝ MÁTEŘOV Okrsková soutěž hasičů „Memoriál Václava Chalupy“
Datum a místo konání : 7.9. 2002 na místním fotbalovém hřišti
Umístění: 3 místo POHÁR

SVINČANY Okrsková soutěž hasičů
Datum a místo konání : září 2002 na louce u hasičské zbrojnice
Umístění: 4 místo POHÁR


Valná hromada - mladí hasičiNejen soutěže a zábava - 12. říjen 2002 prověřil připravenost našich hasičů – hořela budova bývalého kravína v obci. Požár byl dosti rozsáhlý, naši byli u něj první, k zásahu byli povoláni i profesionální hasiči z Chrudimi, byli zde i sbory z Heřmanova Městce a Načešic.
foto Bohumil Vaníček

 

 

 

Valná hromada - mladí hasiči

Mladí hasiči v Klešicích

Kroužek mladých hasičů v Klešicích vznikl v roce 2000. V současné době jej navštěvuje 19 dětí, máme jednu instruktorku a 4 dospělé – vedoucí a jejich pomocníky.

Za tři roky naší existence jsme se zúčastnili několika požárních útoků, branných závodů a mnoha dalších soutěží. Zde s námi byli kamarádi, kteří již opustili náš kroužek a jsou teď členy dospělých hasičů.

Uskutečnili jsme 2 letní tábory, kde se nám velmi líbilo. Hodně jezdíme na výlety. Navštívili jsme Prahu, Veselý Kopec, Zbyslavec, Chrudimský plavecký bazén, Přibyslav a také výjezdovou stanici v Pardubicích. Zde se nám líbila jejich velice pěkná auta. Každý byl nadšen, že si mohl vyzkoušet požární tyč.

V únoru 2003 navštívíme Aquapark v Liberci, kam se všichni moc těšíme.

Naše výlety, tábory a různé zábavy jsou velkou odměnou za naši práci! Sbíráme papír, železo a děláme pořádek ve vsi. Ale musíme se také učit plnit různé disciplíny, vázat uzle, poznávat značky, učit se topografii, zdravovědu a hlavně odbornosti, bez kterých by vše ostatní nemělo smysl. Každý z členů kroužku by měl za dobu strávenou u nás odbornosti získat. Je jich celkem pět - preventista, cvičitel, strojník, kronikář a v poslední řadě velitel. Zkoušky z jednotlivých odborností skládáme každý rok. Vše je velice náročné, ale za naše odměny to přece jen stojí.

Toto všechno by nebylo možné bez finanční podpory obecního úřadu, kterému bychom chtěli touto cestou velice poděkovat.

Petra Šafránková - instruktorka