image
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Dotace - archiv > Dotace 2008 > Kanalizace

Kanalizace 2008

Finanční podpora, poskytnutá z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

 

Poskytovatel  dotace :  Pardubický kraj
Příjemce  dotace :  Obec Klešice, IČO 150 54 195, Klešice 32

 

Název projektu : „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství  (zásobování pitnou vodou a odkanalizování)  obcí do 2000 obyvatel„

 

Název akce : „Odkanalizování obce Klešice s napojením na ČOV Heřmanův Městec  - dokumentace pro územní  řízení“

 

Stručná charakteristika akce :

 

V roce 2008 byla zahájena první etapa prací akce „Odkanalizování obce Klešice s napojením na ČOV Heřmanův Městec“.  V této etapě, tj. v roce 2008, bylo provedeno :

1)     Pasportizace stávající kanalizace a ověření jejího využití  – předáno 30.06.2008

2)     Technická část dokumentace k ÚR (včetně veřejného projednání s občany obce, zahájení projednání dokumentace s orgány a organizacemi, projednání a přípravou smluv s vlastníky nemovitostí o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu) – předáno  31.07.2008

3)     Uzavření smluv s vlastníky nemovitostí o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu  a Podání žádosti o územní rozhodnutí – žádost podána dne 21.11.2008

Uvedené práce provedla firma MULTIAQUA  s r.o., Hradec Králové, s níž obec uzavřela Smlouvu o dílo č. M 08/001 dne 10.01.2008 na základě projednání zastupitelstvem obce dne 17.12.2007.

Tím byla uzavřena první etapa rozsáhlé akce dokončena dle výše uvedené smlouvy. Navazovat bude další etapa v roce 2009 – stupeň zpracování PD pro stavební povolení.

Všechny parametry, uvedené v žádosti,  byly dodrženy.

Rekapitulace nákladů :

Skutečné náklady činily  410.550,- Kč, z toho :

 

a)     z prostředků dotace Pk :      250.000,- Kč, tj. 60,9 %

b)    z vlastních prostředků :        160.550,- Kč, tj. 39,1 %

 

AKCE  „Odkanalizování obce Klešice s napojením na ČOV Heřmanův Městec  - dokumentace pro územní  řízení“ BYLA REALIZOVÁNA ZA FINANČNÍ PODPORY PARDUBICKÉHO KRAJE.                             

                                                                                  Děkujeme, Obec Klešice