image
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Dotace - archiv > Dotace 2009 > Kanalizace 2009

Kanalizace 2009

Finanční podpora, poskytnutá z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

 

Poskytovatel  dotace :  Pardubický kraj
Příjemce  dotace :  Obec Klešice, IČO 150 54 195, Klešice 101

 

Název projektu : „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství  (zásobování pitnou vodou a odkanalizování)  obcí do 2000 obyvatel„

 

Název akce : „Odkanalizování obce Klešice s napojením na ČOV Heřmanův Městec  - dokumentace pro stavební  povolení“

 

Stručná charakteristika akce :

 

V roce 2009 pokračovala další - druhá etapa prací akce „Odkanalizování obce Klešice s napojením na ČOV Heřmanův Městec“.  V této etapě, tj. v roce 2009, bylo realizováno :

1)     Provedení nezbytných geodetických prací, potřebných pro zpracování PD pro stavební povolení

2)       Průzkum a ověření stávajících sítí, projednání s dotčenými orgány a organizacemi

3)      Technická část dokumentace k SP – zpracování projektové dokumentace  pro stavební  řízení (včetně veřejného projednání s občany obce a zpracování nákladové části)

4)       Podání žádosti o stavební povolení – žádost podána dne 15.07.2009

5)      Oznámení o zahájení řízení ke zřízení vodního díla „Kanalizace Klešice“ ze dne 20.07.2009

6)      Stavební povolení  ke stavbě vodního díla „Kanalizace Klešice“ ze dne 27.08.2009, PM 02.10.2009

 

Uvedené práce provedla firma MULTIAQUA  s r.o., Hradec Králové, s níž obec uzavřela Smlouvu o dílo dne 15.12.2008 na základě projednání zastupitelstvem obce dne 10.12.2008.

Tím byla uzavřena druhá etapa rozsáhlé akce a dokončena dle výše uvedené smlouvy.

Všechny parametry, uvedené v žádosti,  byly dodrženy.

 

Rekapitulace nákladů :

Skutečné náklady činily  520.650,- Kč, z toho :

 

a)     z prostředků dotace Pk :      250.000,- Kč, tj. 48,02 %

b)    z vlastních prostředků :        270.650,- Kč, tj. 51,98 %

 

AKCE  „Odkanalizování obce Klešice s napojením na ČOV Heřmanův Městec  - dokumentace pro stavební  povolení“ BYLA REALIZOVÁNA ZA FINANČNÍ PODPORY PARDUBICKÉHO KRAJE.                             

                                                                           Děkujeme, Obec Klešice