image
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Nová zástavba > Klešice představují novou lokalitu k zástavbě "Pod dráhou"

Klešice představují novou lokalitu k zástavbě "Pod dráhou"

Obec Klešice se snaží – snad jako mnohé jiné malé obce - zvýšit počet svých obyvatel.

Jedna z mála cest, která k tomu vede, je příprava nových lokalit k zástavbě.

Tomuto cíli bylo podřízeno dvouleté úsilí při tvorbě 1. změny Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPSÚ) Klešice.

Tato změna byla schválena zastupitelstvem obce v březnu 2003, platnosti nabyla v květnu téhož roku.

A nastala velmi náročná anabáze od vykoupení pozemků přes řadu jednání až po současnost.

A věřte, že v situaci, kdy není ani jeden z členů zastupitelstva obce (včetně starostky a místostarosty) uvolněný, to není vůbec žádná legrace.

Samozřejmě byla řada problémů, některé menší (víc ale těch větších). Výsledky ale jsou zde a následující řádky i obrázky Vám je přiblíží.

 

 
 

PŘEHLED POSTUPU PRACÍ :

 
 • prosinec 2003 – vykoupení pozemků p.č. 72/1, 72/2, 74/1 a 77/2 o celkové výměře 30.320 m2
 • prosinec 2003 – únor 2004 : projednání s VČE - možnosti napojení elektřiny + zpracování projektové dokumentace pro elektřinu (nutnost výstavby nové trafostanice pro tuto lokalitu, která současně bude sloužit jako záložní - náhradní zdroj elektřiny pro celou obec)
 • únor – září 2004 : jednání s nájemci, příp. uživateli pozemků o ukončení činnosti
 • únor – březen 2004 : zadání a zpracování geometrického zaměření lokality
 • únor 2004 : poptávkové řízení na nabídku zpracování projektové dokumentace na akci „Komunikace s technickou infrastrukturou Klešice – západ „Pod dráhou“
 • březen 2004 – výběrové řízení na VČE na zhotovení přípojky VN, TS 35/250 kVA, kabelového vedení NN a kabelového vedení VO 
 • březen – duben 2004 : zpracování projektové dokumentace s TI včetně žádostí o stavební povolení (voda + kanalizace = MěÚ Chrudim, komunikace = MěÚ Heřmanův Městec)
 • duben 2004 – vypsání veřejné soutěže na zhotovení komunikace s TI (voda, kanalizace, plyn)
 • duben 2004 – poptávkové řízení na skrývku ornice
 • květen – červen 2004 : vyhodnocení veřejné soutěže na akci „Komunikace s TI Klešice – západ „Pod dráhou“ a vyrozumění účastníků
 • květen – červen 2004 : realizace přípojky VN, vybudování trafostanice 
 • červen 2004 :  vypsání žádosti o zpracování nabídky na osázení plochy ochranného pásma ČD (šíře 25 m a délky 246 m)
 • průběžně vše projednáváno zastupitelstvem obce a průběžně jednání se zájemci o výstavbu RD
 • srpen – prosinec 2004 : podepisování kupních smluv se zájemci o pozemky pro RD
 • říjen 2004 – zahájení prací v lokalitě Klešice – západ „Pod dráhou“, tj. skrývka ornice (firma Václav Řezníček, Klešice - Nákle)
 • listopad – prosinec 2004 : vybudování kabelového vedení VO
 • listopad 2004 – prosinec 2004 : zahájení prací kanalizace, vodovod, plynofikace a přípojkové domky pro elektřinu a plyn (AGROSTAV a.s., Pardubice)
 • prosinec 2004 : kolaudace přípojky VN, trafostanice a kabelového vedení VO
 • květen 2005 : kolaudace plynofikace
 • květen 2005 : výsadba zeleně v ochranném pásmu ČD (firma Ing. Petr Černý, Albrechtice nad Orlicí)
 • květen 2005 : pokračování ve výstavbě komunikace (drenáže a první část povrchů)
 • duben – květen 2005 : zahájení prací jednotlivými stavebníky na prvních parcelách


Uvedená lokalita představuje 15 pozemků pro výstavbu rodinných domků.

Ke dni 25.5.2005 je prodáno 12 pozemků, na nichž by do 2 let měly vyrůst rodinné domky.

Tím dojde k důležité záležitosti, tj. zvýšení počtu obyvatel naší obce, což je příznivé samo o sobě, ale rovněž by se mělo příznivě projevit i v rozdělování daní ze státního rozpočtu (klíčem je počet obyvatel) – ovšem, bude-li ještě co rozdělovat.

Těšíme se, že noví občané budou přínosem pro obec Klešice právě nyní, kdy dochází v malých obcích k úbytku obyvatel.

Podotýkám důležitou věc, že všechny výše uvedené práce jsme dosud zvládli ze svých finančních prostředků, OBEC KLEŠICE NEMÁ NIKDE ŽÁDNÝ DLUH !!!

V Klešicích, 25. května 2005                                     Zpracovala Marie Stará, starostka obce


 
 
Celkový pohled na lokalitu Klešice západ „Pod dráhou“
  
Celkový pohled na lokalitu Klešice západ „Pod dráhou“
  
Fáze přípravy a zpracování dokumentace
  
Fáze přípravy a zpracování dokumentace
  1. říjen 2004 – zahájení – skrývka ornice pro budoucí místní komunikaci (firma p. Václava Řezníčka z obce Klešice, místní část Nákle)   1. říjen 2004 – zahájení – skrývka ornice pro budoucí místní komunikaci (firma p. Václava Řezníčka z obce Klešice, místní část Nákle)   1. říjen 2004 – zahájení – skrývka ornice pro budoucí místní komunikaci (firma p. Václava Řezníčka z obce Klešice, místní část Nákle)   1. říjen 2004 – zahájení – skrývka ornice pro budoucí místní komunikaci (firma p. Václava Řezníčka z obce Klešice, místní část Nákle)
               
  1. říjen 2004 – zahájení – skrývka ornice pro budoucí místní komunikaci (firma p. Václava Řezníčka z obce Klešice, místní část Nákle)   1. říjen 2004 – zahájení – skrývka ornice pro budoucí místní komunikaci (firma p. Václava Řezníčka z obce Klešice, místní část Nákle)   1. říjen 2004 – zahájení – skrývka ornice pro budoucí místní komunikaci (firma p. Václava Řezníčka z obce Klešice, místní část Nákle)   1. říjen 2004 – zahájení – skrývka ornice pro budoucí místní komunikaci (firma p. Václava Řezníčka z obce Klešice, místní část Nákle)
               
  část budoucí komunikace, hraniční kolíky na pozemky zatlouká pan místostarosta B.Vaníček   část budoucí komunikace, hraniční kolíky na pozemky zatlouká pan místostarosta B.Vaníček   Zahájeny vlastní práce na inženýrských sítích (kanalizace, voda, elektřina, veřejné   Zahájeny vlastní práce na inženýrských sítích (kanalizace, voda, elektřina, veřejné
               
  Zahájeny vlastní práce na inženýrských sítích (kanalizace, voda, elektřina, veřejné osvětlení, plynofikace, přípojkové domečky pro HUP a RIS (firma Agrostav, a.s.Pardubice)   Zahájeny vlastní práce na inženýrských sítích (kanalizace, voda, elektřina, veřejné osvětlení, plynofikace, přípojkové domečky pro HUP a RIS (firma Agrostav, a.s.Pardubice)   Zahájeny vlastní práce na inženýrských sítích (kanalizace, voda, elektřina, veřejné osvětlení, plynofikace, přípojkové domečky pro HUP a RIS (firma Agrostav, a.s.Pardubice)   Zahájeny vlastní práce na inženýrských sítích (kanalizace, voda, elektřina, veřejné osvětlení, plynofikace, přípojkové domečky pro HUP a RIS (firma Agrostav, a.s.Pardubice)
               
  Zahájeny vlastní práce na inženýrských sítích (kanalizace, voda, elektřina, veřejné osvětlení, plynofikace, přípojkové domečky pro HUP a RIS (firma Agrostav, a.s.Pardubice)   Zahájeny vlastní práce na inženýrských sítích (kanalizace, voda, elektřina, veřejné osvětlení, plynofikace, přípojkové domečky pro HUP a RIS (firma Agrostav, a.s.Pardubice)   Zahájeny vlastní práce na inženýrských sítích (kanalizace, voda, elektřina, veřejné osvětlení, plynofikace, přípojkové domečky pro HUP a RIS (firma Agrostav, a.s.Pardubice)   Zahájeny vlastní práce na inženýrských sítích (kanalizace, voda, elektřina, veřejné osvětlení, plynofikace, přípojkové domečky pro HUP a RIS (firma Agrostav, a.s.Pardubice)
               
  Zahájeny vlastní práce na inženýrských sítích (kanalizace, voda, elektřina, veřejné osvětlení, plynofikace, přípojkové domečky pro HUP a RIS (firma Agrostav, a.s.Pardubice)   Zahájeny vlastní práce na inženýrských sítích (kanalizace, voda, elektřina, veřejné osvětlení, plynofikace, přípojkové domečky pro HUP a RIS (firma Agrostav, a.s.Pardubice)   Zima 2004 – 2005 – pozemky odpočívají   Zima 2004 – 2005 – pozemky odpočívají
               
  Zima 2004 – 2005 – pozemky odpočívají   Zima 2004 – 2005 – pozemky odpočívají   Jaro 2005 – pokračují práce na dokončení první etapy vybudování místní komunikace se sítěmi   Jaro 2005 – pokračují práce na dokončení první etapy vybudování místní komunikace se sítěmi
               
  Jaro 2005 – pokračují práce na dokončení první etapy vybudování místní komunikace se sítěmi   Jaro 2005 – pokračují práce na dokončení první etapy vybudování místní komunikace se sítěmi   Jaro 2005 – pokračují práce na dokončení první etapy vybudování místní komunikace se sítěmi   Jaro 2005 – pokračují práce na dokončení první etapy vybudování místní komunikace se sítěmi
               
  Stavebníci začínají navážet materiál a realizovat své představy …   Stavebníci začínají navážet materiál a realizovat své představy …   Stavebníci začínají navážet materiál a realizovat své představy …   Stavebníci začínají navážet materiál a realizovat své představy …
               
  Stavebníci začínají navážet materiál a realizovat své představy …   Stavebníci začínají navážet materiál a realizovat své představy …   Stavby začínají růst jako „houby po dešti“ – a to je moc dobře>   Stavby začínají růst jako „houby po dešti“ – a to je moc dobře
               
  Stavby začínají růst jako „houby po dešti“ – a to je moc dobře   Stavby začínají růst jako „houby po dešti“ – a to je moc dobře   Stavby začínají růst jako „houby po dešti“ – a to je moc dobře   Stavby začínají růst jako „houby po dešti“ – a to je moc dobře
               
  Stavby začínají růst jako „houby po dešti“ – a to je moc dobře   Stavby začínají růst jako „houby po dešti“ – a to je moc dobře   …někde pomohou kamarádi i rodiče …   …někde pomohou kamarádi i rodiče …
               
  …jinde vlastní ruce nebo firmy   …jinde vlastní ruce nebo firmy   …jinde vlastní ruce nebo firmy   …jinde vlastní ruce nebo firmy
               
  zahajují další stavby   zahajují další stavby   a takhle to vypadalo po pořádných lijácích   a takhle to vypadalo po pořádných lijácích
               
  přikrýváme   různé pohledy   různé pohledy   různé pohledy
               
  zahajují další stavby   domečky utěšeně rostou   domečky utěšeně rostou   domečky utěšeně rostou
               
  domečky utěšeně rostou   docela pěkný pohled z lokality „Pod dráhou“ za silnici k Bažantnici   a ještě dva volné pozemky   a ještě dva volné pozemky