image
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Dotace - archiv > Dotace 2004 > Dotace 2004 - přehled > Pardubický kraj - Cyklotrasy

Pardubický kraj - Cyklotrasy

Zkvalitnění Cyklotrasy číslo 4182 v úseku
Klešice - Nákle včetně vybavení klidových zón 

 

2. PardubickÝ kraj - grant z rozpočtových prostředků Pardubického kraje

 program : Podpora  budování infrastruktury cestovního  Ruchu  V Pardubickém KRAJI 

Název projektu : ZkvalitNĚNí cyklotrasY č. 4182 V ÚSEKU KLEŠICE - NÁKLE VČETNÉ Vybaveníklidových zón 

 

       V rámci vypsaného grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje požádala Obec Klešice v roce 2004 o přidělení finančních prostředků na zlepšení částí úseku cyklotrasy č. 4182, vedoucí přes obě místní části naší obce. Protože zájem o cykloturistiku stoupá, provoz na cyklotrasách se zvyšuje, považovali jsme za potřebné zajistit zpevnění a rozšíření úseků cyklotrasy a tím zvýšit bezpečnost provozu na nich. V předcházejících dvou letech zpracoval mikroregion – svazek obcí HEŘMANOMĚSTECKO, jehož členem jsou i Klešice, v oblasti rozvoje cestovního ruchu projekt cyklotras, poté vyznačil cca 70 km a započal s instalací informačního mobiliáře pro turisty a cykloturisty ve formě velkoplošných informačních tabulí. Stále však  chybí odpočinkové a klidové lokality, kde by si turista mohl odpočinout.

       V souladu s potřebami obce a naplánovanými menšími opravami částí místních komunikací jsme tohoto grantu využili. Opravili a zpevnili jsme nejvíce poškozené úseky komunikací a částí ploch, souvisejících s cyklotrasou č. 4182 v úseku Klešice – Nákle. Jedná se o místa, kde části komunikací byly propadlé či jinak silně poškozené a opravou kritických úseků došlo k vyrovnání terénu, což by mělo zajistit větší bezpečnost pro všechny. 

V centrech obou místních částí jsme vytipovali celkem tři odpočinkové lokality pro cykloturisty, z toho v místní části Klešice dvě, v místní části Nákle jednu. Do nich jsme umístili lavičky pro odpočinek projíždějících návštěvníků i našich obyvatel. Daná místa se nacházejí v centru Klešic i Nákle a byla zvolena proto, že právě zde je soustředěno nejvíce turistických zajímavostí - drobné architektonické památky, informační tabule cyklotras i pohostinství. Současně s tím bylo v místní části Nákle provedeno ozelenění a výsadba nové zeleně v klidové zóně. Celkově se tedy po provedených pracích zvýšila bezpečnost všech turistů i domácích, projíždějících či procházejících po dané trase a rovněž se zlepšil vzhled úseku i center obou místních částí obce.

Škoda jen, že v Klešicích se zřejmě automobilisté domnívají, že úsek proti obchodu ke „Drahám“ byl opraven právě pro ně a parkují dosti bezohledně s auty až na trávě, neboť propadlá místa na okraji komunikace a trávníku jim v tom již nebrání. S takovýmto přístupem můžeme opět brzy poslouchat stížnosti a opravovat znovu. Není to škoda ?

 

Výše poskytnutého grantu   :   21.000,- Kč

Celkové náklady na projekt  :  42.260,- Kč

 

Termín realizace :  08 – 11/2004

Na realizaci grantu se podílely tyto firmy :

·          BAUSET CZ, a.s. Pardubice – zpevnění a úprava plochy na části pozemku p.č. 558/1

·          Josef Kulhánek, Klešice – generální oprava laviček včetně nátěrů a rozmístění na určená místa

·          Václav Řezníček, Nákle – zpevnění  a úprava ploch v Klešicích a Nákli

·          Ing. Petr Černý, Albrechtice (Klešice – školky, alej) – ozelenění ploch + výsadba

 

Rekapitulace stanovených parametrů :

·          zpevnění povrchu komunikace (35 m2 ) : p.p.č. 554/3 a 558/1 - proveden odkop stávající pláně, do části položena drenáž, plochy zpevněny recyklovaným betonem či obdobným materiálem

·          osazení odpočinkovým mobiliářem : Klešice - p.č. 558/1 = umístění 3 ks laviček, p.č. 7/1 =  umístění 2 ks laviček                                 

          Nákle – p.č. 424 = umístěny 2 ks laviček (celkem 7 ks)

·          výsadba zeleně (25 m2 ) – Klešice :  vedle cyklotrasy vysazena nová lípa

       Nákle : v klidové zóně vysazeno 6 ks stromů a 20 ks keřů + ozelenění plochy (předcházela nezbytná úprava daných ploch)

 

Poskytnuté dotační prostředky společně s finančními prostředky obce byly účelně použity a plně vyčerpány.

Finanční pomoc Pardubického kraje byla pro nás přínosem, pomohla nám opravit potřebné ve větší míře, než bychom zvládli jenom ze „svého“.  
                                                                                              

Marie Stará

 

Klešice - stav částí komunikací a ploch před opravou nepotřebuje komentář

Klešice - stav částí komunikací a ploch před opravou nepotřebuje

Klešice - stav částí komunikací a ploch před opravou nepotřebuje

Klešice - stav částí komunikací a ploch před opravou nepotřebuje

 

Část Klešice - opravené úseky

Část Klešice - opravené úseky

Část Klešice - opravené úseky

Část Klešice - opravené úseky

Část Klešice - opravené úseky

Část Klešice - opravené úseky


 

Místní část Nákle - před akcí 

Místní část Nákle - před akcí

 

A takhle to v Nákli vypadá nyní

A takhle to v Nákli vypadá nyní

A takhle to v Nákli vypadá nyní

A takhle to v Nákli vypadá nyní

Místní část Nákle - před akcí

Místní část Nákle - před akcí

A takhle to v Nákli vypadá nyní

A takhle to v Nákli vypadá nyní

A takhle to v Nákli vypadá nyní

A takhle to v Nákli vypadá nyní

A takhle to v Nákli vypadá nyní

A takhle to v Nákli vypadá nyní

A takhle to v Nákli vypadá nyní

A takhle to v Nákli vypadá nyní