image
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Dotace - archiv > Dotace 2004 > Dotace 2004 - přehled > Připojení k Internetu

Připojení knihovny k Internetu prostřednictvím komunikační Infrastruktury Veřejné správy v rámci programu Veřejné informační služby knihoven

1.  Ministerstvo kultury

program : VISK 3

Název projektu :  Připojení knihovny k Internetu prostřednictvím   komunikační infrastrukturY veřejné správy v rámci programu Veřejné nformační služby knihoven (VISK 3)

 Obec Klešice průběžně od roku 2000 usiluje v souladu se státní informační politikou a kulturní politikou vlády ČR o maximální možnosti poskytování informací občanům obou místních částí obce všemi dostupnými prostředky včetně veřejně přístupné informační sítě, tj. Internetu. Snaží se průběžně získávat finanční pomoc k realizaci tohoto cíle prostřednictvím dotačních titulů z různých zdrojů.

Cílem tohoto úsilí bylo a je zpřístupnění informací obyvatelům a návštěvníkům obce ve smyslu zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím, možnost celoživotního vzdělávání občanů, poskytování informačních služeb podporujících právní vědomí občanů, regionálních informací a využívání moderních technologií i v malých obcích.

             Výsledkem tohoto úsilí byl k počátku roku 2004 dobrý stav vybavenosti obecní knihovny výpočetní technikou (2 stanice pro veřejnost) a napojení na Internet prostřednictvím ISDN. Nedílnou součástí Obecní knihovny  je rovněž skladba knihovního fondu, který průběžně doplňujeme kvalitní literaturou a zpracováváme knihovnickým systémem LANius  (AACR2).

Využili jsme usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2003 č. 992 a ze dne 14. ledna 2004 č. 44, která umožnila knihovnám napojit se prostřednictvím grantových řízení Ministerstva kultury do komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS), kterou zajišťuje Ministerstvo informatiky. Knihovny tímto způsobem dostaly možnost získat zdarma službu zřízení připojení k internetu s úhradou měsíčních paušálních poplatků na období tří let.

Chtěli jsme poskytnout občanům přístup k Internetu i v průběhu dne a hlavně tuto službu zlevnit. Proto obec  požádala o výše uvedený dotační titul, který byl kladně vyřízen.

 

Cíl projektu :

 

   Cílem projektu, realizovaného za pomoci uvedené dotace z MK bylo :

 

Ø       výměna stávajícího připojení za pevnou linku a tím zkvalitnění připojení naší veřejné knihovny k síti Internet včetně rozšíření nabídky počtu hodin pro uživatele cca o 8 hodin

Ø       zrychlení stávajícího připojení

Ø       využívání Internetu v denních hodinách maminkami na mateřské dovolené, handicapovanými občany i nezaměstnanými (přes ISDN byly pro nás vysoké náklady, které uživatelé nemohli uhradit)

Ø       zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím

Ø       možnost využití Internetu zájemci ze sousedních obcí našeho mikroregionu – svazku obcí Heřmanoměstecko ve dnech pracovního volna, případně ve večerních hodinách, nebudou-li zájemci z obce

Ø       bezplatné poskytování této služby

 

Zhodnocení realizace a cílů :

 

Realizace ze strany Českého Telecomu se uskutečnila na konci července 2004,  vlastní spuštění akce proběhlo v srpnu, neboť bylo nutné dořešit problémy, které se v souvislosti se změnou připojení vyskytly. Pro uživatele máme tedy k dispozici dvě kvalitní internetová místa, rozšířili jsme možnost využívání dvakrát týdně v pracovních dnech v denních hodinách, tj. v době, kdy je na OÚ přítomna paní účetní..

 

Současná možnost přístupu občanů k Internetu :

 

Den

hodiny

Počet hodin

Pondělí

17.30 – 21.30

4,0

Úterý

9.00 – 16.00

7,0

Středa

15.00 – 21.00

6,0

Čtvrtek

17.30 – 21.30

4,0

Pátek

///

0

Sobota*

15.00 – 21.00

6,0

Neděle*

15.00 – 21.00

6,0

celkem

 

* za přítomnosti starostky na OÚ

             33,0

 

 

Dle našeho názoru mají dnes všichni obyvatelé i návštěvníci obou místních částí obce velmi slušnou možnost využívat moderní informační technologie a média, dětem a mládeži nabízíme vhodnou příležitost k zajímavým volnočasovým aktivitám.

V souladu s podmínkami jsme po zprovoznění zahájili poskytování připojení na Internet zdarma.

Díky dotaci došlo v obci Klešice ke zlepšení podmínek pro vzdělávání a kulturu našich obyvatel. Nevýhodou však zůstala rychlost připojení jako při ISDN, tj. 64 kB. Dle informace pracovníků Českého Telecomu v naší oblasti nelze zatím realizovat z technických důvodů připojení rychlejší.

 

                                                                           Zpracovala : Marie Stará

 

To jsou internetová místa v Obecní knihovně v Klešicích

To jsou internetová místa v Obecní knihovně v Klešicích