image
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Dotace - archiv > Dotace 2004 > Dotace 2004 - přehled > Program obnovy venkova - Zábradlí

Zabezpečení koryta Podolského potoka

 

3.  Ministerstvo pro místní rozvoj - Program obnovy venkova (pov)

    Program : DT 2 - komplexní úprava veřejných prostranství 

     Název akce : Zabezpečení koryta podolského potoka

 

Stručná charakteristika akce :

 

U toku Podolka, protékajícího středem obce Klešice, bylo v místě, kde vyzděný břeh dosahuje přes 1,5 m hloubky (z důvodu zničeného zábradlí) nebezpečí pádu – zejména pro děti. Potřebovali jsme nutně toto místo zabezpečit pevným zábradlím tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život osob.

 

Využili jsme jednoho z dotačních titulů POV – akce Programu obnovy vesnice DT 1 – 4  a požádali o finanční prostředky na zabezpečení toku. V souladu s parametry, uvedenými v žádosti o dotaci, bylo vyrobeno a v délce 60 m  osazeno zábradlí z kovového materiálu. Pro zamezení volného přístupu po schodech k toku realizační firma pana  Vladimíra Berana z Klešic zhotovila a zabudovala dvě kovové branky a provedla veškeré nátěry. Dva díly jsou vyjímatelné pro potřeby čištění dna toku. Firma rovněž provedla nezbytně nutné opravy částí  podezdívky v kritických místech. V současné době je přístup koryta toku Podolka zabezpečen a zlepšil se rovněž vzhled této části obce. Poskytnuté dotační prostředky společně s finančními prostředky obce byly účelně použity.

 

Realizace akce:

-          datum zahájení :               08/2004

-          datum dokončení :            10/2004

 

Výše poskytnuté dotace :          55.000,- Kč

Celkové náklady na akci v Kč :   92.000,- Kč      

 

Účel poskytnuté dotace byl v plné míře splněn. Opravené zábradlí přispěje k bezpečnosti zejména dětí v části obce. Rovněž se podstatně zlepšil vzhled daného místa.

Fotografie místa před opravou, v průběhu i po dokončení dokládá prospěšnost celé akce.

                                                                                                                                           

 

Marie Stará

 

Potok Podolka (Klešický potok) - realita před zahájením akce

Potok Podolka (Klešický potok) - realita před zahájením akce

Potok Podolka (Klešický potok) - realita před zahájením akce

Potok Podolka (Klešický potok) - realita před zahájením akce

Potok Podolka (Klešický potok) - realita před zahájením akce

   

Začínáme - první kroky a již se pracuje

Začínáme - první kroky a již se pracuje

Začínáme - první kroky a již se pracuje

Začínáme - první kroky a již se pracuje

Začínáme - první kroky a již se pracuje

Začínáme - první kroky a již se pracuje

Začínáme - první kroky a již se pracuje

Začínáme - první kroky a již se pracuje

 

... a tak se začínalo zábradlí rýsovat

... a tak se začínalo zábradlí rýsovat

... a tak se začínalo zábradlí rýsovat

... a tak se začínalo zábradlí rýsovat

... a tak se začínalo zábradlí rýsovat

... a tak se začínalo zábradlí rýsovat

 

A tady je výsledek...

A tady je výsledek

A tady je výsledek.

A tady je výsledek.

A tady je výsledek.

A tady je výsledek.

A tady je výsledek.

A tady je výsledek.

A tady je výsledek.

A tady je výsledek.

A tady je výsledek.

A tady je výsledek.

A tady je výsledek.

A tady je výsledek.