image
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Dotace - archiv > Dotace 2008 > Rekonstrukce veřejného osvětlení

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Poskytovatel  dotace :  Pardubický kraj
Příjemce  dotace :  Obec Klešice, IČO 150 54 195, Klešice 32

Název  neinvestiční  akce: 
             výměna stožárů veřejného osvětlení v obci Klešice

Stručná charakteristika akce :

 

Finanční prostředky, poskytnuté obci Klešice v roce 2008 Pardubickým krajem z Programu obnovy venkova byly využity pro první etapu výměny stávajících opotřebovaných a zastaralých stožárů veřejného osvětlení včetně osvětlovacích těles a přemístění stávajících reproduktorů veřejného rozhlasu z původních na nové stožáry VO.

Staré stožáry byly vyjmuty a na jejich místo umístěny stožáry nové.

 

Byla provedena první etapa výměny stožárů veřejného osvětlení v obci Klešice, místní část Klešice. Celkem bylo vyměněno 12 kusů stožárů VO. V této etapě byla provedena výměna nejstarších stožárů VO, které byly silně zkorodované a ohrožovaly nejvíce provoz v obci i občany.

 

Nové osvětlovací stožáry jsou bezpaticové, ocelové, žárově zinkované, typ JB 9 S. Žárově zinkované jsou i výložníky – typ V 1 – 1500/800 , které byly doplněny novými svítidly. Na stožáry byla zpětně umístěna sejmutá zařízení, tj.  dopravní značky a zařízení veřejného rozhlasu.

Výměnou stožárů veřejného osvětlení bylo odstraněno nebezpečí zřícení starých, silně opotřebovaných sloupů VO, ohrožujících bezpečnost dopravy i občany, zejména v době nepříznivého počasí. Důležitým faktorem akce je i zlepšení vzhledu části obce.

Realizací akce byl zhodnocen výlučně majetek obce.


Realizace akce:

  •     datum zahájení :      06/2008
  •     datum dokončení :   10/2008


Výše poskytnuté dotace:  100.000,- Kč
Celkové náklady na akci v Kč:  248.679,70 Kč

Akce  výměna stožárů veřejného osvětlení v obci Klešice“  BYLA REALIZOVÁNA ZA FINANČNÍ PODPORY PARDUBICKÉHO KRAJE.                             

                                                                   Děkujeme, Obec Klešice