image
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Dotace - archiv > Dotace 2003 > Rekonstrukce veřejného rozhlasu

Rekonstrukce veřejného rozhlasu

Tuto akci realizovala Obec Klešice za vydatné finanční pomoci Pardubického kraje. Celkové náklady činily 166.469,- Kč, z toho obec uhradila částku 55.469,- Kč, tj. 33,32%.
Formou  grantu, poskytnutého z rozpočtových prostředků Pardubického kraje jsme obdrželi 111.000,- Kč  (66,68%).
Realizovanou akcí došlo k přímému propojení obou místních částí obce a tím také k rovnému informování občanů Klešic i Nákle, což před rekonstrukcí chybělo. Nyní můžeme podávat zprávy současně v obou místních částech, lze však také informovat v případě potřeby každou místní část samostatně.Obec se novou výstavbou rozrůstá a chybělo kvalitní pokrytí signálem a ozvučení nové zástavby. Při rekonstrukci bylo ozvučení rozšířeno o hřiště (Klešice) a novou obytnou lokalitu v místní části Nákle. Nyní tedy máme bezdrátové propojení obou místních částí. Co vše bylo při rekonstrukci provedeno ? Výměna nadzemního vedení (zčásti položení kabelů do země), výměna rozhlasové ústředny, oprava stávajících reproduktorů, instalace nových reproduktorů (pro doplnění pokrytí), propojení bezdrátem obou místních částí obce. Práce byly ukončeny a předány koncem listopadu 2003.
V současné době vše zkoušíme, hlášení má někdy ještě drobné chyby. Ty ale postupně - tak, jak se učíme ovládat novou ústřednu - odstraňujeme. Firma Jan Hanzl - Rozhlas technika Pardubice, která akci realizovala, poskytla obci záruku na dílo v délce 24 měsíců a dále dvouměsíční lhůtu, v jejímž průběhu na základě připomínek občanů firma ihned doladí potřebné technické záležitosti, např. nastavení reproduktorů apod.      

Finanční pomoc Pardubického kraje byla velkým přínosem, bez ní by Obec Klešice nemohla nutnou rekonstrukci provést.
                                                                                                                         Marie Stará, starostka
 

Rekonstrukce veřejného rozhlasu Rekonstrukce veřejného rozhlasu
Rekonstrukce veřejného rozhlasu Rekonstrukce veřejného rozhlasu
Rekonstrukce veřejného rozhlasu