image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Hasiči > Události a akce - hasiči - původní > Říjnová sobota Klešických Soptíků (22.10.2005)

Říjnová sobota Klešických Soptíků (22.10.2005)

ŘÍJNOVÁ SOBOTA KLEŠICKÝCH SOPTÍKŮ

Sobotu 22. října 2005 měly klešické děti – členové družstva mladých hasičů (SOPTÍCI) se svými vedoucími Dášou, Bohoušem a Pepou opravdu nabitou.

Dopoledne pracovaly na hřišti – dávaly je před zimou do pořádku. A že práce bylo dost, jen co je pravda ! Vedoucí sekali trávu, děti uklízely nejen tu, ale i nepořádek, který zde byl. Za vše jim patří veliké poděkování a přání, aby se na hřišti v příštím roce společně všichni scházeli při samých příjemných akcích.

Sotva se děti stihly doma naobědvat, čekal je výlet na nedalekou rozhlednu Barborka v Horních Raškovicích, kde se konalo podzimní setkání, spojené s řadou akcí. Rozhlednu vybudoval svazek obcí Heřmanoměstecko, jejímž členem je i obec Klešice. Děti si společně se svými vedoucími a instruktorkami Petrou a Katkou prošly naučnou stezku (měří cca 2,5 km) „Raškovickými lomy“, kterou doplňují po celé trase informační tabule. Ty si pečlivě postupně pročetly, neboť po absolvování procházky je čekal kvíz s otázkami.

A jak v něm naši Soptíci obstáli ? Obě družstva – mladší i starší – zodpověděla všechny otázky – a shodně měla po jedné chybné odpovědi (každé družstvo v jiné otázce).
V další části odpoledne si všichni vyzkoušeli „hod raškovským kamenem“. Odměnou byly buřty, které si potom opekli na připraveném ohništi.

Výlet pod „Barborku“ se vydařil, počasí přálo – bylo jako vystřižené – a po páté hodině odpolední se vrátili všichni v pořádku, ale přece jenom trochu unavení domů.
A snad každý z účastníků si odnesl nové poznatky o místě, které je v bezprostředním okolí jeho bydliště.

Musím na tomto místě poděkovat za sebe i Obecní úřad v Klešicích zejména vedoucím a instruktorkám za čas, který dětem věnují. Není to v dnešní době běžné.

Poděkování patří i dětem, které odvedly na hřišti kus práce.

A chci věřit, že právě ony nebudou těmi, kdo na hřišti či jinde dělají nepořádek.
Dobře totiž vědí, jaké to je, všechno potom uklidit.

Marie Stará, starostka obce

Soptíci na rozhledněSoptíci na rozhledněŠárka, Jířa a PetraPo příjezdu na místo