image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Hasiči > Valné hromady > Rok 2006

Rok 2006

Valná hromada klešických hasičů

 

Klešičtí hasiči se sešli na své valné hromadě v sobotu, 13. ledna 2007, aby zhodnotili činnost za uplynulý rok 2006.

Programem provázel Ing. Černovský, činnost zhodnotil velitel Miroslav Tobiška ml. Pokladní Dagmar Šafránková přednesla zprávu o hospodaření, zprávu o činnosti revizní  komise podal Josef Kutílek. Následovala informace o účasti v ligových i okrskových soutěžích – za muže ji přednesl Tomáš Vaníček, s činností dětských družstev seznámila přítomné jejich vedoucí, paní Dagmar Šafránková, která rovněž podala stručnou informaci o účasti na soutěžích klešického družstva žen.

Důležitou částí valné hromady byl také plán činnosti pro letošní rok – rok 2007, kdy obec Klešice vzpomene již 750. výročí první zmínky.

V roce 2006 měli hasiči 2 zásahy při záplavách 17.února a 22.června, při nichž velmi pomohli.

Soutěže a umístění v roce 2006 :

Muži – liga : účast na 7 soutěžích z 12 pořádaných – konečné umístění : 14. místo ze 17 hodnocených družstev (33 body).

Muži – okrskové soutěže : účast na 5 soutěžích – umístění : 1. místo v Cholticích (noční soutěž, 2. a 4. místo v Klešicích, 3. místo ve Starém Máteřově.

Ženy – okrskové soutěže : : účast na 4 soutěžích – umístění : 2. místo v Heřmanově Městci, 2. místo v Cholticích, 2. místo v Klešicích.

Dvě družstva dětí se zúčastnila celkem 15 soutěží – umístění : mladší děti skončily celkově na 7. místě z 15 hodnocených družstev, starší děti získaly 14. místo z 25 hodnocených družstev.

Záslužnou činnost projevují hasiči také při pořádání kulturních akcí v obci – ať již pro dospělé či děti. K nejvydařenějším akcím v roce 2006 patřila Krojovaná pomlázka a „Klešické peklo“ – Mikuláš 2006 (z obou akcí jsou fotografie na http://www.klesice.cz/, oddíl Události, akce).

Za celoroční práci hasičům poděkovala starostka obce Marie Stará a také přítomní hosté z Heřmanova Městce – pan Novotný a pan Opočenský. Posledně jmenovaný vyzdvihl zejména práci s dětmi v obci.

V závěru valné hromady došlo i na občerstvení, následovala volná zábava.                                                                                       Text a foto Marie Stará

A to je vše.                         Hodně všeho NEJ v roce 2007, co nejméně zásahů, co nejlepší časy v soutěžích a samá pěkná umístění všem družstvům klešických hasičů. A za rok na shledanou !           M.S.