image
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Dotace - archiv > Dotace 2007-2008 > Úprava venkovního prostranství

Úprava venkovního prostranství

Poskytovatel  dotace :  Pardubický kraj
Příjemce  dotace :  Obec Klešice, IČO 150 54 195, Klešice 32

Název  investiční  akce: 
Rekonstrukce objektu čp. 1 – celková rekonstrukce objektu čp.1 – vybudování parkoviště a úprava veřejné plochy u rekonstruovaného objektu čp. 1 v obci Klešice


Stručná charakteristika akce :

 

Finanční prostředky, poskytnuté jako mimořádná dotace obci Klešice v roce 2007, termín vyúčtování prodloužen do 31.12.2008, byly využity pro vybudování  parkoviště a úpravy veřejné plochy u rekonstruovaného objektu ve vlastnictví obce.  Při výše uvedené akci došlo ke komplexní  úpravě poz. parcely p.č. 16/1 v k.ú. a obci Klešice, sousedící s pozemkem st. p.č. 33/2 v k.ú. a obci Klešice. Na části poz.p.č. 16/1 bylo vybudováno parkoviště a přístupová cesta,  na další části tohoto pozemku byly  upraveny veřejné plochy – tj. byla provedena celková úprava plochy, osetí travou, vysázena zeleň.  Celé parkoviště i přístupová cesta jsou vydlážděny zámkovou dlažbou a jsou bezbariérové. Tato veřejná plocha byla také vybavena potřebným zařízením – dopravní značení včetně vyhrazení a označení místa pro invalidní občany, venkovním mobiliářem, informačními vitrínami pro občany i vlajkovými stožáry.

Realizace  proběhla po dokončení jiné, samostatné akce - rekonstrukce objektu původního čp.1  v dané lokalitě.

 

Akce byla dokončena v září 2008. Fyzické předání proběhlo na místě – viz. dva Předávací protokoly ze dne 25.09.2008 (parkoviště a plochy, výsadba zeleně).

Centrum obce tak nejen doznalo výrazného zlepšení vzhledu, ale vznikla zde i tolik potřebná nová parkovací místa včetně parkovacího stání pro invalidní občany, což dosud obec postrádala.

Realizací investiční akce byl  pořízen nový a výrazně zhodnocen stávající majetek obce, který investici velmi potřeboval.

Všechny parametry, uvedené v žádosti, smlouvě a dodatku ke smlouvě byly dodrženy. (Na žádost obce Klešice byl dodatkem č. 1 ze dne 26.11.2007 ke smlouvě č. ŽP/2007/0205 prodloužen termín konečného vyúčtování do 31.12.2008 –  změna čl. II a  čl .IV. písm.j).  Bez finanční pomoci PK by obec nemohla v tomto rozsahu práce uskutečnit.

 

Veškerý nově vybudovaný či získaný majetek je evidován a zařazen v inventárních soupisech majetku obce Klešice.
Realizací investiční akce byl  pořízen nový  majetek obce.


Realizace akce:

  •     datum zahájení :      06/2008
  •     datum dokončení :   10/2008


Výše poskytnuté dotace:  300.000,- Kč
Celkové náklady na akci v Kč:  406.828,30 Kč

Akce  Rekonstrukce objektu čp.  1 – celková rekonstrukce objektu čp. 1 – vybudování parkoviště a úprava veřejné plochy u rekonstruovaného objektu čp.  1  v obci Klešice“  BYLA REALIZOVÁNA ZA FINANČNÍ PODPORY PARDUBICKÉHO KRAJE.                             

                                                                   Děkujeme, Obec Klešice