image
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Dotace - archiv > Dotace 2005 > Veřejné osvětlení Nákle

Veřejné osvětlení Nákle

PARDUBICKÝ KRAJ - GRANT Z ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PARDUBICKÉHO KRAJE 

Název grantového programu: Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje - program č. 5

  

Název projektu:   „Rozšíření veřejného osvětlení, údržba  a 

                              rekonstrukce stávajícího VO v obci Klešice,

                              místní část NÁKLE“

 

V roce 2005 došlo ve spolupráci s místními podnikateli a VČE k prodloužení a rekonstrukci sítě NN v obci Klešice – místní část Nákle. Současně byla vybudována nová část přípojky elektřiny k podnikatelským pozemkům v této místní části obce. Za pomoci poskytnutých finančních prostředků Pardubickým krajem bylo možné současně s touto akcí rozšířit veřejné osvětlení ke dvěma uvedeným podnikatelským subjektům a provést celkovou údržbu a rekonstrukci stávajícího VO v místní části Nákle. V konečné fázi bylo vyměněno a instalováno 10 ks svítidel se zdroji SHC 70W (v žádosti a smlouvě uvedeno 8 ks –  dvě svítidla byla instalována na nové sloupy) a 2 stožáry s výložníky. Celková cena byla vyšší, než jsme předpokládali, neboť byly akceptovány požadavky občanů a byly provedeny veškeré potřebné práce v této záležitosti.

Předání rekonstruovaného VO proběhlo 12.12.2005, kdy zástupce obce a zástupce zhotovitele prošli celou trasu a provedli kontrolu předávaných prací. Současně s podepsáním protokolu o převzetí díla předal zhotovitel objednateli Zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení.

O kolaudaci NN bude žádat VČE (dnes již ČEZ) jako investor hlavní akce, tj. rekonstrukce stávající sítě NN, kterou rovněž financovala (cca 1.000.000,- Kč). Obec se k této akci připojila a za pomoci dotačních prostředků hradila rozšíření a rekonstrukci VO v Nákli. Realizovanou akcí splnila i svůj záměr, uvedený v žádosti – tj. pomoci usnadnit podnikatelům podmínky pro realizaci svých záměrů a následně možnost vzniku nových pracovních míst. Výsledkem je to, že oba podnikatelé v podzimních měsících zahájili práce na svých pozemcích.

 

Výše poskytnutého grantu   :   40.000,- Kč

Obec hradila na VO :               91.782,80 Kč

Celkové náklady na projekt  :  131.782,80 Kč

 

Veřejné osvětlení bylo rekonstruováno a rozšířeno za finanční podpory Pardubického kraje.