image
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Dotace - archiv > Dotace 2006 > VYBUDOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY K ODPOČINKOVÉ ZÓNĚ V LOKALITĚ

VYBUDOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY K ODPOČINKOVÉ ZÓNĚ V LOKALITĚ KLEŠICE - ZÁPAD "POD DRÁHOU"

PARDUBICKÝ KRAJ – poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova (POV)

PROGRAM : POV – DT 1 – 5 :  VÝSTAVBA CHODNÍKŮ   

Název akce : VYBUDOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY K ODPOČINKOVÉ ZÓNĚ V

                     LOKALITĚ KLEŠICE-ZÁPAD "POD DRÁHOU"  

                     

 

Stručná charakteristika akce :

 

Při výše uvedené akci byl vybudován přístup na poz. parcele p.č. 74/6 v k.ú. a obci Klešice k odpočinkovému místu (poz.parcela p.č. 74/5) v nově budované obytné lokalitě "Pod dráhou", zastavované v současné době rodinnými domky. Plochu na p.p.č. 74/5 zamýšlíme v budoucnu využívat pro volnočasové aktivity dětí i dospělých nejen z této části obce. Využili jsme toho, že na místě pracovala firma Agrostav Pardubice na dokončování výstavby nové komunikace a vše mohlo být zrealizováno za nižší náklady a při jednom nepořádku.

 

Přístup pro pěší byl plánován a je zrealizován jako chodník se zeleným pruhem. Chodník je vydlážděn zámkovou dlažbou, v zeleném pruhu je uložen kabel pro veřejné osvětlení této cesty (včetně zabudování dvou osvětlovacích lamp) a přípojka vody pro údržbu plochy v nově vzniklé odpočinkové zóně.

 

Akce byla dokončena do konce září 2006. Fyzické předání proběhlo na místě, přístupová cesta byla zkolaudována současně s novou místní komunikací dne 02.11.2006.

 

Termíny i parametry, uvedené v žádosti byly dodrženy.

Fotografie místa před realizací, v průběhu i po dokončení dokládá prospěšnost celé akce.

 

Realizace akce:

-          datum zahájení :         05/2006

-          datum dokončení :      10/2006

 

Výše poskytnuté dotace :   100.000,- Kč

 

Celkové náklady na akci v Kč :  246.946,- Kč

 

Procentní podíl:

 

               dotace  …40,49…… …………… %

vlastní prostředky  …59,51………………….%

 

VYBUDOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY K ODPOČINKOVÉ ZÓNĚ LOKALITĚ KLEŠICE –ZÁPAD „POD DRÁHOU“ BYLO REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY PARDUBICKÉHO KRAJE.