image
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Dotace - archiv > Dotace EU 2008 > Vyhodnocení a konečné náklady

Vyhodnocení a konečné náklady

Rekonstrukce  obytné  budovy  na  multifunkční  dům

 

·         Osa  III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství  venkova

·         Opatření  III.2.1 – Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

·         Žadatel : Obec Klešice, Pardubický kraj

·         Celkové náklady na projekt  (uznatelné náklady v žádosti) : 8.078.743,- Kč

·         Požadovaná výše dotace : 7.475.108,- Kč

·         Schválená výše dotace : 7.228.568,- Kč

·         Skutečné náklady (uznatelné náklady z ceny zakázky po výběrovém řízení) : 7.153.840,- Kč

·         Podíl státního rozpočtu ČR na dotaci :  1.575.960,- Kč

·         Podíl EU na dotaci :  4.727.878,- Kč

·         Celkem  poskytnutá  dotace : 6.303.838,- Kč

·         Obec hradila : 1.171.270,50 Kč

 

Investiční akce v obci Klešice s názvem

Rekonstrukce  obytné  budovy  na  multifunkční  dům má několik nej :

  • jedná se o největší stavbu - rekonstrukci, kterou obec Klešice dosud realizovala
  • byla to dosud nejnákladnější akce (cena rekonstrukce, včetně nákupu nemovitosti, zpracování projektové dokumentace a souvisejících činností dosáhla 7,5 mil. Kč)
  • obci Klešice se podařilo získat z fondů Evropské unie a národních zdrojů dosud nejvyšší  dotační částku ve výši 6.303.838,- Kč
  • jednání o koupi nemovitosti probíhala od posledního čtvrtletí roku 2005 (v témže roce byla zpracována i studie), koupě domu se uskutečnila v únoru 2007
  • příprava a realizace stavby probíhala zhruba dva roky (projekční práce byly zahájeny ihned v únoru 2007)
  • zahájení stavby –  prosinec 2007, multifunkční dům slavnostně otevřen 5. října 2008

Akci projektoval ing. Bureš z obce Kočí, vlastní rekonstrukci realizoval vítěz výběrového řízení – firma AZ stavební, s. r.o., Heřmanův Městec.

Výsledkem projektu je kompletní rekonstrukce (snad i citlivě provedená) stávající obytné budovy na objekt pro potřeby obce a jejích obyvatel. Nová budova již slouží jako multifunkční dům pro všechny občany obce Klešice. Zrekonstruovaný dům řeší absenci prostoru, v němž může trávit svůj volný čas jak mládež, tak maminky s malými dětmi i občané starší generace.

V objektu jsou tyto prostory :

  • 1. NP – přízemí : na celkové ploše 155,15 m2 je klubovna pro zájmovou činnost dětí, dospívající mládeže a dospělých,  knihovna s místy pro veřejný internet, zasedací (společenská) místnost pro besedy, vzdělávání, výstavy, přednášky, vítání dětí, apod. Dále zde jsou kanceláře OÚ a sociální zázemí, hygienická zařízení pro ženy i muže. Nové kancelářské prostory využije obec pro úřední styk s veřejností.
  • 2. NP – rekonstruované podkroví, zde vznikl  na celkové ploše 168,50 m2 : víceúčelový sál pro sportovní vyžití obyvatel, šatna, jedna klubovna, technická místnost a rovněž hygienická zařízení pro ženy i muže.

Obec Klešice děkuje projektantovi, zhotovitelům i všem, kteří v průběhu akce pomohli a zasloužili se o to, že obce má dnes k dispozici důstojné prostory, které zde citelně chyběly.

A samozřejmě největší poděkování patří „Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova s podtitulem Evropa investuje do venkovských oblastí“, konkrétně jednomu z programů podpory pro rozvoj venkova (PRV) – programu, vypsanému EU právě pro obce do 500 obyvatel.

Zbývá nám velmi důležitá součást dotačních podmínek - a sice : vše správně zdokumentovat, prokázat a po dobu pěti let zpracovávat monitoring celé akce, což není také jednoduchý úkol. Tak nám "držte pěsti", ať vše zvládneme. 

Zajímavostí je jistě i to, že původní dům, patřící ke statku rodiny Salfických, byl dostavěn v roce 1898 a zrekonstruován po 110 letech – v roce 2008.

Dnes již v multifunkčním objektu s názvem „Obecní dům“ probíhají první aktivity. Kromě provozu Obecního úřadu je to knihovna s Internetem pro veřejnost, pravidelná cvičení jógy, zájmová činnost „Šikovných rukou“ i zpívání dětí. Další aktivity se určitě rozběhnou v roce 2009.

Ať je nám všem zde příjemně !

                                                                Zpracovala Marie Stará, starostka obce